Smile, Hat, Sleeve, Happy

Årets unge bonde Henning Andreas Holand og Dina Fonn Sætre

”- Å drive sin egen gård gir en fantastisk følelse”

Smile, Face, Hairstyle, Daytime, Photograph, White, Organ, Human, Black, Black-and-white

«Årets unge bonde»-vinnerne Henning Andreas Holand og Dina Fonn Sætre elsker de varierte arbeidsoppgavene på gården sin i Steigen.

Når høstsola skinner over de 350 dekarene med potetåker på gården til Henning Andreas Holand (36) og Dina Fonn Sætre (30) er det lett å skjønne hvorfor de flyttet fra Oslo til Engeløya i Nordland.

Etter at de tok over gården fra Hennings foreldre i 2018, har de to satset mye på nyutvikling av potetproduksjonen.

Går nye veier:

Henning Andreas og Dina har gjort mye for å videreutvikle potetproduksjonen på sin gård på Engeløya i Nordland. Foto: Privat

People in nature, Natural foods, Hand, Plant, Ingredient, Chestnut, Wood, Finger, Nut, Tree
People in nature, Natural landscape, Plant, Sky, Tree, Gesture, Happy, Grass

Tenkte nytt for å redusere matsvinnet fra gården

De har blant annet kuttet matsvinnet ved å utvikle potetemballasje i samarbeid med Innovasjon Norge, begynt å levere småpoteter under egen merkevare til Coop, og de selger poteter som er for store for butikk på eget gårdsutsalg.

På gården er det også gjort store investeringer i utstyr som skal bidra til å redusere svinnet fra åker til lager, med gode resultater. Ekteparet tilbyr også kortreist kraftfôr til andre bønder i Nord-Norge, noe som reduserer behovet for transport fra Østlandet, og reduserer bransjens klimaavtrykk.

”Ingen dager er like, og du får gleden av å jobbe utendørs.”

Flash photography, Arm, Smile, Black, Standing, Gesture, Black-and-white, Style, Font

For innsatsen ble Henning og Dina i 2020 tildelt prisen «Årets unge bonde».

- Å drive sin egen gård gir en fantastisk følelse. Det er en livsstil, med mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Ingen dager er like, og du får gleden av å jobbe utendørs, sier det unge ekteparet.

Dina kombinerer også jobben på gården med sin stilling som landskapsarkitekt hos et Oslo-firma.

STOLTE PRISVINNERE: Dina og Henning Andreas fikk overrakt prisen av landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i 2020.

- Å være bonde er en fremtidsrettet karrierevei

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Inger Johanne Brandsrud, sier Dina og Henning er gode eksempler på hvordan initiativrike ungdommer bidrar til å fornye og forsterke norsk landbruk.

-  Det å produsere mat kommer aldri til å gå ut på dato, derfor vil landbruket alltid være en fremtidsrettet  karrierevei. Dina og Henning har vist hvordan man kan tenke nytt rundt bærekraftig matproduksjon med stor suksess sier hun.

- Bøndene bidrar til å opprettholde bosettingen i distriktene og å holde liv i mange lokalsamfunn. I Norge finnes det masse flinke ungdommer som ønsker å jobbe med jord og dyr, så lenge de får økonomiske rammer til å investere i gårdsdriften. Derfor er det viktig at politikerne støtter opp om dette, sier hun.


”-  Det å produsere mat kommer aldri til å gå ut på dato”

Leder i Norges Bygdeungdomslag,
Inger Johanne Brandsrud

NBU-leder Inger Johanne Brandsrud trekker frem tre eksempler på hvordan myndighetene kan bidra til sikre økt rekruttering til landbruket:

1. Gi bonden en lønn som gjør det mulig å investere i fremtidens jordbruksløsninger

- Bedre inntektsmuligheter vil være det viktigste grepet for å sikre rekruttering til landbruket. Det kan de ikke uten å få en levelig lønn for arbeidet.

Unge bønder i framtida må også få mulighet til å kunne ta gode valg på egen gård innenfor klima og miljø. Det gjelder alt fra å investere i ny teknologi til å opprettholde spredt bosetting for å unngå gjengroing.

2. Gjør høyhastighets-internett tilgjengelig over hele landet

- Pandemien har fått mange arbeidstakere til å innse at man kan kombinere for eksempel sauedrift i Valdres med en kontorjobb i Oslo.  Høyhastighets-internett i alle kommuner vil gjøre livet til deltidsbonden mye lettere.

- Hvis politikerne legger til rette for det, kan teknologien gjøre det mulig for mange flere unge å oppfylle drømmen sin om å bo på landet.

3. Innfør velferdsordninger som gjør det enklere og rimeligere for gravide bønder å leie inn avløser under svangerskapet

Det er en stor utfordring for unge bønder som skal inn i næringa at det er for dyrt å skaffe avløser. Dette kan gjøre at man istedenfor å skaffe avløser gjør noe som man egentlig ikke burde gjøre, som kan få konsekvenser som sykdom og andre plager. Vi arbeider sammen med organisasjonene i jordbruket for å bedre velferdsordningene knyttet til svangerskap gjennom jordbruksoppgjøret

People in nature, Plant, Sky, Mountain, Smile, Agriculture
People in nature, Leaf vegetable, Plant, Sky, Cloud, Green, Mountain, Agriculture, Grass

Venter sitt første barn etter «Årets unge bonde»-seieren

Dina Fonn Sætre og  Henning Andreas Holand støtter NBU-lederens oppfordringer til myndighetene.

I august ønsket de sitt første barn velkommen til verden.

- Kort tid etter seieren i «Årets unge bonde» i 2020 fant vi ut at vi skal bli foreldre for første gang, og det har gjort oss oppmerksomme på at det er viktig at bønder har økonomi til å kunne leie inn avløser under svangerskapet.

- På en gård er det jo for eksempel vanskelig å unngå å løfte ting som veier mer enn fire kilo, som ofte blir frarådet gravide. Hvis man vet at man får muligheter til en tilpasset hverdag under svangerskapet, vil det bli mye enklere å få unge mennesker til å satse som bønder, sier de.

«Årets unge bonde»-vinnerne har imidlertid aldri angret på at de valgte å flytte fra Oslo for å satse på gårdsdrift i Steigen.

- Vi stortrives her oppe og har mange planer for å utvikle oss, slik at vi blir enda bedre på å få frem gode og fine poteter. Har du lyst til å arbeide med jorda og å styre din egen hverdag, finnes det ikke noe bedre jobb enn det å være bonde, sier de med et smil.

Årets unge bonde

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri for å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

Hensikten med kåringen er å finne fram til ledende unge bønder i Norge og kåre den beste blant disse. Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Norges bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en landsdekkende organisasjon, som ble stiftet i 1946.  

Organisasjonen har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser.

Norges Bygdeungdomslag både samler og skaper engasjerte ungdommer, som samles i lokallag for å jobbe sammen for at det skal bli enklere og morsommere å bo i Distrikts-Norge

Vi er opptatt av å ta vare på og skape nye gode tradisjoner, både i egen organisasjon og ellers. De historiske røttene våre er planta i landbruk- og bygdenæringer, og dette bærer aktivitetene våre preg av.

Årets unge bonde