Vision care, Forehead, Glasses, Smile, Sleeve, Eyewear, Collar, Happy, Wood

– Det gir et sterkt fellesskap og en felles identitet 

For mange kan bondeyrket virke spennende, men ensomt. Det jobber Norges Bygdeungdomslag aktivt for å motvirke. Derfor jobber de kontinuerlig med å skape en sosial møteplass for unge bønder og andre på bygda.

 

-Slik skaper vi et sosialt og faglig nettverk for den unge bonden, som ellers har en arbeidsdag der man ikke møter kollegaer så ofte, sier leder i Norges Bygdeungdomslag, Henrik Nordtun Gjertsen.  

 

– Bondeyrket trenger ikke være ensomt – heller tvert imot. Fellesskapet blant unge i landbruket er sterkt, og det er en god kultur der man støtter hverandre. Her ser man ikke på hverandre som konkurrenter, men som venner og samarbeidspartnere.  

 

Bygdeungdomslaget har et eget skoleringstilbud som gir medlemmer tilbud om kurs i økonomistyring, ledelse og annet som er nyttig for en ung bonde. I tillegg til det rent faglige arrangeres det også mindre høytidelige arrangementer.

 

-Gjennom tevlinger og aktiviteter møtes ungdom fra hele bygda. Tevlingskulturen i organisasjonen legger til rette for at alle skal få være med uavhengig av forkunnskap. Dette gir et sterkt fellesskap og en felles identitet, sier Gjertsen.  
 
-I Bygdeungdomslaget kan man være med på alt fra Norgesmesterskap i bløtkakepynting til bygdefester, Landsstevne og kaffeslabberas. Alle våre arrangementer er åpne for alle våre medlemmer.  

 

Bondeyrket er utfordrende, og dette er noe Bygdeungdsomslaget tar på alvor. Derfor jobbes det hele tiden med å gjøre det enklere for den unge bonden.

 

-Først og fremst kan vi være til hjelp gjennom den sosiale møteplassen vi er rundt omkring i landet. Vi er en arena der man kan snakke sammen, og uavhengige av hvor i landet du holder til vet du at det lokale bygdeungdomslaget er skikkelige folk som ønsker alle velkommen.  

 

-Vi har også gjennomført et prosjekt i samarbeid med Mental Helse Ungdom og flere organisasjoner i landbruket om unge bønders psykiske helse. Der ble det utarbeidet kursmateriell for tillitsvalgte, brosjyrer, og en ressursside om bønders psykiske helse. Det kan man lese mer om på nettsidene våre, forteller Gjertsen.

 

En viktig del av Norges Bygdeungdomslags arbeid er altså å se og anerkjenne den unge bonden. Derfor er de hvert år med på kåringen av Årets unge bonde.

 

-Årets unge bonde er et årlig høydepunkt for oss. Først og fremst fordi det gir oss en mulighet til å skape positivitet i næringa. For oss er det viktig å trekke fram de gode forbildene som bidrar til sunn rekruttering, avslutter Gjertsen.

Årets unge bonde