High-visibility clothing, Workwear, Sleeve, Glove, Gesture

- Å være lærling hos Felleskjøpet er veldig spennende

Body of water, Tower block, Sky, Building, Cloud, House, Window, Lake

Felleskjøpets lærlingrogram er mer populært enn noensinne. Kameratene Ole Jakob og Adrian (18) var raskt ute med å gripe muligheten til å bli industrimekanikere da sjansen dukket opp.


Hvert år tar Felleskjøpet inn rundt 50 lærlinger over hele landet innen landbruksmaskinmekanikk, reservedelsfaget, butikk, produksjon, industrimekanikk og elektriker-faget.

Her kan du lese mer om Felleskjøpets tilbud til lærlinger


Ole Jakob Oldebråten Isaksen og Adrian Hermansen startet i august 2021 som lærlinger i industrimekanikk ved Felleskjøpets fabrikk på Kambo utenfor Moss. De elsker allerede sin nye hverdag på anlegget, som sender kunstgjødsel og kraftfôrut til bønder over hele landet.

- Det som er så spennende med å være lærling hos Felleskjøpet er at du får være med på så mye forskjellig. For oss kan det være alt fra å montere nye maskiner, til å vedlikeholde eller reparere avanserte installasjoner. Anlegget her på Kambo er stort, det er alltid behov for oss ett eller annet sted, sier 18-åringene.
SATSER AKTIVT PÅ LÆRLINGER: Mange av ungdommene som begynner som lærlinger ved Felleskjøpets fabrikk på Kambo, fortsetter å jobbe der når lærlingetiden er over.

LÆRLINGER: Adrian Hermansen og Ole Jakob Oldebråten Isaken stortrives som lærlinger hos Felleskjøpet.

Hard hat, High-visibility clothing, Safety glove, Helmet, Tradesman, Workwear, Building

FELLESKJØPETS LÆRLINGORDNING

Felleskjøpet har lærlinger innen landbruksmaskinmekanikk, reservedelsfaget, butikk, produksjon, industrimekaniker og elektriker-faget.


Etter endt læretid skal lærlingen avlegge fagprøve i bedriften. Ved bestått fagprøve får man fagbrev.


Felleskjøpet ansetter svært mange av lærlingene i stillinger som mekaniker, reservedelsselger, butikkselger, produksjon, industrimekaniker og elektriker etter gjennomført fagbrev.


Dersom man ønsker å utdanne seg videre i stedet for å begynne å jobbe, kan man søke fagskole. Det er også mulig å ta studiekompetanse og gå videre til høyskole eller universitet.


Er du interessert i å bli lærling i Felleskjøpet, kan du kontakte Opplæringskontoret i ditt fylke, din lokale Felleskjøpet-avdeling eller sende en mail til rekruttering@felleskjopet.no.

- Jeg har likt å skru på ting siden jeg var liten gutt, derfor er dette perfekt for meg.

Adrian Hermansen

VARIERTE OPPGAVER: Ved Felleskjøpets verksted på Kløfta er det mange mekaniske oppgaver å bryne seg på for lærling Magnus Eng Eriksen Arteid

Workwear

Søkte lærlingplass etter utplassering

De to guttene fikk sitt første møte med fabrikken da de var utplassert der fra videregående skole. Oppholdet var så interessant at begge bestemte seg for å søke lærlingplass så raskt de kunne.

- Jeg har likt å skru på ting siden jeg var liten gutt,  derfor er dette perfekt for meg. Når man fikser en ting, så gir det veldig god mestringsfølelse. I tillegg er det sosiale miljøet her hos Felleskjøpet veldig bra. Vi har blitt tatt imot med åpne armer, sier Adrian.

Industrimekaniker-lærlingene stiller på jobben hver dag klokka 7, før de sammen med resten av kollegene fordeler dagens arbeidsoppgaver mellom seg.

En fast, erfaren ansatt står parat til å hjelpe dem hvis de har spørsmål. Han passer også på at de får dekket alle deler av læreplanen før de skal opp til fagprøven.

- Entusiastiske lærlinger er gull verdt

I tillegg til Adrian og Ole Jakob har fabrikken på Kambo for tiden to lærlinger innen produksjonsteknikk.

Leder Vedlikehold ved Felleskjøpets avdeling Kambo, Morten Rønningen, sier entusiastiske lærlinger er gull verdt for fabrikken.

- En av grunnene til at vi ga lærlingprogrammet et løft i 2011, var at vi innså at vi måtte rekruttere flere unge for å klare generasjonsskiftet. Her på Kambo har vi over 3000 forskjellige typer utstyr som trenger vedlikehold, fra kjøleanlegg til robotinnpakking .  Ved å utdanne egne lærlinger får vi spesialister på akkurat det vi trenger.

- Felleskjøpet er et fantastisk sted å jobbe, så har man først begynt hos oss, er det få som slutter. Mange av de som jobber her i dag er folk som har gått rett over fra å være lærling hos oss, til å bli ansatt, sier han.

HØYT OPPE: Flere av arbeidsoppgavene til lærlingene på Kambo foregår høyt over bakken.

Mode of transport, Motor vehicle, Automotive design, Smile, Jacket

Bidrar til å holde norsk matproduksjon i gang

På Felleskjøpets verksted i Kløfta i Ullensaker kommune, stortrives Magnus Eng Eriksen Arteid (21) som lærling i landbruksmaskinmekanikk.

Innsatsen hans har vært så imponerende at han i 2021 ble utropt til «Årets lærling» i Felleskjøpet.

Magnus trekker frem det unike sosiale miljøet og muligheten til å «mekke» på alt fra traktorer til gressklippere som noe av det han liker best ved jobben.

- Jeg er selv oppvokst på gård  og vet godt at uten landbruksmaskiner som virker, får ikke bøndene gjort den viktige jobben sin. Det er derfor gøy at jeg får bidra til å holde norsk matproduksjon i gang.

- Her får vi inn alle typer maskiner, og det er mye å sette seg inn i. Noen ganger må man være litt detektiv for å finne ut hva som er galt, men følelsen jeg får når jeg klarer å løse problemet selv, er veldig god.

To mentorer på verkstedet sørger for at han er i rute med fagplanen, og svarer på spørsmål han måtte ha.  Magnus er ikke i tvil om at han har funnet sitt drømmeyrke.

- Jeg er veldig glad og takknemlig for at Felleskjøpet har gitt meg denne sjansen.

Planen for fremtiden er å ta over familiegården sammen med broren min, og å jobbe som landbruksmaskinmekaniker ved siden av. Det er den perfekte kombinasjon for meg som både liker å dyrke jorda og å skru på motorer og maskiner, sier han.  

FELLESKJØPET

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge.

Felleskjøpet er opptatt å hjelpe norske bønder med å drive bærekraftig, lønnsomt og langsiktig, slik at man etterlater gården i enda bedre stand til neste generasjon.

Vi har som mål å bidra til grønne fremskritt som skaper verdens mest bærekraftige landbruk.


Les mer på våre hjemmesider


Faglært arbeidskraft er viktig for landbruket

HR-Direktør i Felleskjøpet Agri, Kari Wang Olsen, sier at et av hovedmålene med det omfattende lærlingtilbudet, er å hjelpe flere norske ungdommer til å ta fagutdanning.

- Felleskjøpet anser det å være lærebedrift som et viktig samfunnsansvar. Norge har et stort behov for faglært arbeidskraft i årene som kommer, og Felleskjøpet vil gjøre det vi kan bidra til å utdanne faglært arbeidskraft som er viktig for norsk landbruk. Det bidrar også til lavere arbeidsledighet blant ungdom i Norge.

Wang Olsen sier morgendagens landbruk stiller nye krav til både bøndene og de som jobber i tilknyttede næringer. Lærlingordningen vil derfor fortsette å være en viktig kanal for å sikre bedriften nok kvalifisert arbeidskraft i fremtiden.

- Vi har allerede eksempler på avdelinger som nesten utelukkende utdanner nye faglærte medarbeidere i stedet for å rekruttere eksternt. På denne måten sikrer de at de til enhver tid har tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

- Lærlinger er også et viktig tilskudd til avdelingen når det gjelder arbeidsmiljø. Lærlingene har med seg både gode spørsmål, nysgjerrighet og engasjement. Dette er med på å utfordre oss, og bidrar til læring hos våre erfarne medarbeidere, sier hun.

Årets unge bonde