Arkiv

Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å være noe annet enn bonde!

Social group, Footwear, Smile, Jeans, Sky, Plant, Tree, Cloud, Community, Leisure

Uttalelsen kommer fra Øistein Aasen, som ble kåret til Årets Unge Bonde i 2019. Han var en av paneldeltakerne da McDonald'sNorge inviterte til frokostseminar med temaet «Hvordan øke rekrutteringen av unge bønder?»

Aasen fortalte en fullsatt sal på NMBU i Ås hvor glad han er i yrket sitt.

- Jeg er bonde av hele meg. Det er identiteten min. Hele personligheten min henger sammen med det å være bonde, sa Aasen.

McDonald's Norge er en stolt støttespiller av den norske bonden, og Aasen var en av de unge bøndene som møtte Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag til samtaler hvor de snakket engasjert om hva som faktisk skal til for å rekruttere flere unge bønder og sikre norsk matproduksjon og et bærekraftig landbruk. Hilde Stenhaug er Nordisk leder for bærekraftig landbruk og mat i McDonald’s Norge, og hun var den som ledet frokostmøtet.

- For oss i McDonald's er lokal forankring og norske råvarer veldig viktig, derfor er vi helt avhengige av rekrutteringen til landbruket. Dette er en av grunnene til at vi for snart 15 år siden tok initiativ til kåringen Årets unge bonde, og tilrettelegger for samtaler som denne på NMBU, forteller Hilde Stenhaug, nordisk leder for bærekraftig landbruk og mat i McDonald's.

Åpen dialog

Åsen og de andre deltakerne på frokostmøtet fikk løftet frem de fantastiske aspektene ved å være bonde, samtidig som det ble ærlige diskusjoner om hva som er de største utfordringene. Det å kunne ha en tilnærmet vanlig hverdag, er noe samtlige er opptatt av.

- Vi må få til ordninger som gjør at bønder kan ha et liv utenom gårdsdriften, sa Jens Thori Krogstad fra Norges Bondelag.

Han driver en stor gård på Gjerdrum med melk, storfe og korn. Krogstad snakket også om de økonomiske aspektene ved gårdsdrift, og viktigheten av opplæring omkring økonomi for nye generasjoner bønder. De andre paneldeltakerne var enige i at bedre velferdsordninger er utrolig viktig for å få blant annet et familieliv til å gå opp ved siden av det å være bonde.

Et annet tema som ble diskutert var samdrift. Mange var enige i at det er en god tanke, og kan løse mange utfordringer. Men som Martin S. Paulseth, som er bonde og en del av Norturas ungdomsutvalg sa:

– Samdrift krever at man finner en eller flere som har mer eller mindre lik personlighet som deg. Det er ganske mye som skal til for at det skal fungere.

Andre i panelet var enige i at det er utfordrende med samdrift, men at det å ha for eksempel felles maskiner kan være en løsning for flere.

Norsk kvalitet

For å sikre forsyningene av norsk mat i fremtiden trenger vi flere bønder. Hos McDonald's kommer mesteparten av råvarene fra norske bønder, for eksempel 100 prosent norsk storfekjøtt, norsk kylling, økologiske egg, poteter og løk – og norsk salat, når sesongen tillater det.

Marit Eggen, som var en av finalistene i Årets Unge bonde i 2022, fortalte den fullstappede salen om hvordan hun løser hverdagslogistikken som bonde på sin gård i Tylldalen. Eggen driver med skog og melkeproduksjon.

- Det er klart det kan være tøft til tider, men jeg brenner virkelig for gårdsdriften. For meg er det viktig å kunne bidra til en mer bærekraftig fremtid. Gjennom gården forvalter jeg et lite stykke Norge i et evighetsperspektiv, fortalte hun med smittende entusiasme på spørsmål om hvorfor hun er bonde.

I tillegg til gårdsdriften arrangerer hun og familien kulturarrangement på sommeren. På sommeren har kyrne ferie, og da arrangerer de opera.

– Vi kaller det skikkelig kulturmjølk, smilte Eggen.

Hun var ikke den eneste i panelet som bruker gården som utgangspunkt for andre aktiviteter enn tradisjonell gårdsdrift. Øistein Aasen tar imot elever på tunet én gang i uken. Han kaller det grønn omsorg, og får støtte av kommunen til elever som har behov for fysisk læring og mestring.

Trenger bedre støtteordninger og sosialt nettverk

Forsker Anders M. Melås fra Ruralis forskningsinstitutt innledet frokostmøtet med å snakke om utviklingen i bygde-Norge. Han understreket at det er bred støtte til landbruket i befolkningen i Norge, og at det norske landbruket står sterkt.

For å øke rekrutteringen må velferdsordningene styrkes. Det er vanskelig å leve et moderne familieliv når man driver gård i dag. I tillegg er et sosialt nettverk og et sikkerhetsnett viktig for bøndene.

Sigrid Heringstad, nestleder i Norges Bygdeungdomslag kunne fortelle at de opplever et godt fellesskap gjennom bygdeungdomslaget. Martin S. Paulseth fortalte at det arrangeres mange fagmøter i samvirkene. Da han tok over familiegården etter bestefaren, fikk han god støtte.

– For å trives er det viktig å ikke føle seg alene, og kjenne på sosialt samhold, fortalte Paulseth.

Social group, Table, Human, Chair, Interaction, Suit
Clothing, Chair, Table
World, Sleeve, Font

Årets unge bonde 2024 er i gang

Målet med kåringen Årets unge bonde er å trekke frem og hylle unge, initiativrike bønder, og gjennom dette kanskje inspirere andre som enten driver med landbruk, eller drømmer om å drive med det. Nå er nominasjonsprosessen i gang, og du kan nominere den DU synes fortjener prisen i 2024.

Har du lyst til å nominere en fremtidsrettet matprodusent under 35 år