Arkiv

Om initiativtagerne

Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av om lag 37.500 norske bønder, og er totalleverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk. Med over 100 butikker over hele Norge, leverer vi i Felleskjøpet Agri produkter og tjenester til både bonden og forbruker over hele landet.

Vårt formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Visjonen er: Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida. Nye bønder er framtida, både for norsk matproduksjon og Felleskjøpet Agri. Derfor gir vi den nye bonden en god start gjennom mentorordning og etableringsbonus de tre første driftsårene. Med Årets unge bonde ønsker vi å løfte fram og heie på norske bønder som tør å satse og er gode ambassadører for landbruksnæringa.

McDonald’s

People in nature, Leaf vegetable, Baseball cap, Smile, Plant, Farmer, Agriculture, Tree

McDonald’s er verdens største hurtigmatkjede, men det betyr ikke at burgerne du spiser består av utenlandske råvarer. Vi bruker for eksempel kun 100 prosent norsk storfekjøtt, kylling, økologiske egg, poteter og løk – og når sesongen tillater det, norsk salat.

Vi ønsker å være en stabil og trygg samarbeidspartner for den norske bonden, noe som igjen kan bidra til at flere bønder får den forutsigbarheten de trenger for å leve av det de produserer. For McDonald´s er det viktig med lokal forankring og norske råvarer, derfor er vi helt avhengige av rekruteringen til landbruket. Dette er en av grunnene til at McDonald’s var en av initiativtakerne til Årets unge bonde, og at vi fortsetter å være det 15 år etter.

Norges Bygdeungdomslag

Automotive tire, Natural environment, Wheel, Plant, Smile, Vehicle, Green, Nature, Tread

Norges Bygdeungdomslag har siden stiftelsen i 1946 jobbet aktivt for å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet for å ivareta bygdenes og ungdommenes interesser.

Vi både samler og skaper engasjerte ungdommer, som samles i lokallag for å jobbe sammen for at det skal bli enklere og morsommere å bo i Distrikts-Norge. Vi ønsker å inspirere og motivere flere unge mennesker til å velge en karriere innen landbruket, samtidig som vi bidrar til å synliggjøre den viktige rollen unge bønder spiller i norsk matproduksjon og distriktsutvikling. Vi vet at rekrutteringen til landbruket er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon, og derfor er vi en av initiativtakerne bak Årets Unge Bonde-kåringen. Her kan vi bidra til å løfte frem og feire unge bønder som viser eksepsjonell innsats og engasjement, og som fungerer som gode forbilder for fremtidens generasjoner.