Arkiv

Hans Olav (34) og Maren Grini (32)

Veldre, Innlandet

People in nature, Working animal, Cloud, Sky, Smile, Ecoregion, Leg, Plant, Grass, Fawn

Paret har tatt over Hans Olavs familiegård, og beskrives som idealister som engasjerer seg i viktige saker for landbruket. Maren er bonde på heltid, med i bondens nettverk og leder i det lokale bondelaget, mens Hans Olav jobber som rørlegger ved siden av gårdsdriften. Han sitter også i styret i viltområdet. I tillegg har paret to barn på henholdsvis to og tre år.

På gården produserer de årlig 300.000 tonn økologisk melk, i tillegg til salg av okser til liv, gressproduksjon, noe korn og litt skogdrift. De har også hester, hund og høner på gården.

Paret er lidenskapelig opptatte av norsk landbruk på flere plan, og når de ikke er i fjøset eller på jordet, bruker de mye tid på å delta på fagseminarer og kurs, fordype seg i studier og forskning, utdanning (begge har agronomutdanning og Maren har tatt studiepoeng ved Blæstad i voksen alder) og i verv tilknyttet primærnæringa.

Da de tok over gården i 2018 startet de med ombygging av fjøset fra 1960, og gikk over til løsdrift og melkerobot. Med Hans Olav som byggherre, og mange timer med egeninnsats og hjelp fra venner og familie, gjorde de stort sett all jobb selv. Samtidig gjorde de driften økologisk, og gikk inn i en krevende karenstid med en agronomi som krevde at de tenkte nytt.

De er kjente for å stupe inn i ting med hud og hår, og er ikke redde for å prøve nye ting. Derfor ser de alltid etter muligheter for forbedring. Gården er også åpen for resten av bygda, og barnehager og skoler er faste gjester både i fjøset og på tunet. Paret har også stukket seg fram de siste årene, og vært i mediene i forbindelse med blant annet jordbruksoppgjør og velferdsordninger.

Utenom melkeroboten har paret investert i og utvidet høstelinja, og gjør i dag alt utenom å slå gresset selv. I fjor tok de også i bruk Nofence, og har nå 25 kviger i utmarka som tilhører gården. Nofence-systemet gjør at de klarer å utnytte hver eneste kvadratmeter av eiendommen, får flere dyr ut i utmarka og dyra får også lengre beiteperiode, siden de kan slippes tidligere og flyttes rundt ved hjelp av appen. Teknologien til Nofence sparer paret for tilleggsfôring, som det tidligere har vært behov for på høsten og ikke minst dyr på avveie. De er også i gang med ammetante-opplegg for kalvene våre. Paret setter dyrevelferd, helse og trivsel høyt, og ser at de av kalvene som dier over en lengre periode har bedre tilvekst og helse.

De ser lyst på framtida, og har tro på at folk vil spise sunn, ren frisk og bærekraftig mat, der dyrevelferden er tatt hensyn til. De sier selv at de lever et fantastisk liv, og trives godt med hverdagen som bønder og småbarnsforeldre. Derfor har de også store planer for framtiden, som å bygge ungdyrsfjøs og gjødselkum, i tillegg til å fortsette kampen for jevnstilling for bonden.

Å bli nominert til prisen som Årets unge bonde beskriver de som veldig uventet, og en skikkelig motivasjonsboost.