Arkiv

Harald Bjørnsen (32)

Bardu, Troms

People in nature, Natural landscape, Land lot, Smile, Cloud, Plant, Sky, Green, Mountain

Harald beskrives som en bonde med tro på fremtiden, som tidlig bestemte seg for at han ville ta over gården. Ifølge en av nominasjonene var han tydelig på dette allerede før han kunne snakke rent. 32-åringen tok over gården i 2021, og er oppkalt etter oldefaren som var første driver på gården. Harald er med andre ord fjerde generasjon på bruket i Bardu.

På Østhagen Gård produserer han melk og kjøtt. I 2023 ble det produsert 250 tonn melk og 25 tonn storfekjøtt på gården. Melkekyr, kviger og kalver holder hus på Østhagen, mens oksene flyttes til et nabofjøs han leier når de er om lag seks måneder gamle. Han er siste husdyrprodusent i grenda, og driver 1200 mål det dyrkes gras på.

Troms har opplevd mange nedleggelser av gårdsbruk de siste årene, men Harald velger å satse på framtiden. Derfor er han i gang med å bygge ut fjøset. I det nye fjøset skal alle dyrene samles under ett tak, og han trenger ikke lenger å leie ekstra fjøsplass. Her skal det også installeres melkerobot, og produksjonen skal økes til 500 tonn. Han har også et tett samarbeid med en potetbonde i bygda, som gjør at de kan drive vekstskifte mellom gress og potet. Dette gir fordeler som gode avlinger og lite sykdom.

Harald har stor tro på framtiden, og forteller at han har møtt mange positive og aktive bønder i sine ti år som klauvskjærer i Nordland, Troms og Finnmark før han tok over gården. Han forteller at miljøet mellom de gjenværende bøndene i Bardu er godt, og at det hjelper på motivasjonen at hjelpen aldri er langt unna.

Harald jobber knallhardt for å lykkes, og forteller at det blir lite tid til ferie og avslapping. Han står opp klokken 04 hver dag for å gå i fjøset, og er lidenskapelig opptatt av at dyrene skal ha det bra. Svigermoren er en av de lokalene veterinærene, og gir mange gode tips og råd. Hun, samboeren, “kårkaillen” og annen familie er gull verdt i en krevende arbeidsdag. Harald er også aktiv i det lokale bondelaget, der han sitter i styret.