Arkiv

Heidi (32) og Ingar Jomås Buflaten (33)

Froland, Agder

Facial expression, Forehead, Hair, Smile, Chin, Neck, Plant, Happy, Iris, Gesture

Heidi og Ingar overtok gården i 2016 etter Ingars foreldre, og de har lagt ned en betydelig innsats for å bygge opp driften. Heidi jobber fulltid på gården mens Ingar bidrar når han ikke er i daglig arbeid. Melkeproduksjonen på gården var lagt ned på 80-tallet, og de startet med 50 tonn i båsfjøs. I 2019 bygget de nytt fjøs til slakteokser som i fjor ble ombygd til melk og løsdrift, og de er i dag en av to gjenværende melkeprodusenter i kommunen.

På gården produserer de melk og driver skogbruk. Melkeproduksjonen foregår i det nybygde melkefjøset som er utstyrt med blant annet en melkerobot med reproduksjonsprogram, skraperobot og luftomrøring i gjødselkjelleren. De tester også dyrking av fôrmais for første gang i år, og denne skal lagres i en plansilo.

Paret har dyrket opp rundt 150 dekar jord, etter å ha hogd ned skog for å skape ny, fulldyrket jord. Ingar er kjent for å jobbe døgnet rundt, samtidig som han har full jobb i eget firma ved siden av.

Ingar og Heidi ser positivt på fremtiden som bønder. De håper å kunne skape en bærekraftig arbeidsplass for dem begge, slik at de kan arbeide fulltid på gården uten å måtte ha jobber utenom.

Innsatsen de legger ned hver dag, og det å klare å bygge opp en gård fra bunnen av gjør dem til svært gode kandidater for Årets unge bonde.