Arkiv

Lars Magnus Kulstad (28)

Verdal, Trøndelag

People in nature, Smile, Sky, Cloud, Plant, Sleeve, Tree, Grass

Det er nå tre og et halvt år siden Lars Magnus og kjæresten tok over gården på Kulstad i Vuku. Lars Magnus beskrives som en fremtidsrettet og dyktig bonde, som i tillegg til å være en stødig og inspirerende bonde mestrer balansen mellom gårdsliv og være småbarnsfar til to små barn under tre år.

På gården produserer han slaktekylling, og han har full konsesjon med kylling, noe som vil si at gården produserer 280.000 kyllinger til slakt hvert år. Lars Magnus trekkes fram som en bonde med stort fokus på bærekraft og dyrevelferd. Han aktiviserer blant annet kyllingene ved å legge ut papirstrimler og henge opp tau, noe de koser seg veldig med. Han oppmuntres av å se kyllinger som har det godt, og deres eldste barn synes også det er veldig stas å være med i fjøset.

Siden han tok over gården i 2021 har han gjort en rekke utbedringer på gården. Blant annet har han skiftet ut gassfyring med flisfyring, bygd ut fjøset til full konsesjon, montert solcellepanel som dekker 45 prosent av strømforbruket på gården, og de leverer gjødsel til biogassproduksjon. Han er opptatt av å tenke langt fram i tid når han tar beslutninger om gården, også med tanke på å gjøre den så attraktiv som mulig for neste generasjon.

Lars Magnus ser lyst på fremtiden som bonde, og gleder seg til barna blir eldre og kan være med enda mer. Med sitt fokus på bærekraft og dyrevelferd er han en god representant for næringen.