Arkiv

Magnhild (28) og Aslak (30) Roheim

Midt-Telemark, Telemark

People in nature, Smile, Hair, Hairstyle, Leaf, Botany, Beard, Plant, Happy, Sleeve

Magnhild og Aslak Roheim er et par som driver et mangfoldig gårdsbruk i flotte omgivelser i Midt-Telemark. Med to katter, ti høner, ni kyr, ni kalver, en okse, noen millioner bier og tre små barn, balanserer de familieliv og gårdsdrift på en imponerende måte.

På gården produserer Magnhild og Aslak bringebær, stikkelsbær, rips, korn, honning og ammekyr av rasen Hereford. De har også skogsdrift med salg av ved. Bringebærproduksjonen består av cirka 8 mål, hvorav halvparten dyrkes i tunnel, noe som sikrer høy kvalitet selv om regnet skulle hølje ned. Bærene selges både privat og gjennom Bama, samt som selvplukk. Rips og stikkelsbær distribueres mest privat, men også gjennom samarbeid med andre lokale gårder og gårdsutsalg.

Kornproduksjonen varierer årlig, og i år dyrker de havre. Sammen med Aslaks far drifter de rundt 100 bikuber, der biene fungerer som pollinatorer i frukthager og produserer nydelig honning fra Fruktbygda. Honningen selges både privat og til Honningsentralen. Ammekyrene går ute hele året og beiter på gress og høy fra egne og leide beiter.

Gården skiller seg ut med sin unike og vakre beliggenhet samt mangfoldige produksjon. Paret legger stor verdi i å følge produktet fra den første planten til ferdig produkt, enten det er bringebær eller honning. De gleder seg stort over å kunne involvere kundene og vise dem hele produksjonsprosessen.

Innovasjon er viktig for Magnhild og Aslak. Da de tok over gården for fire år siden, fikk de støtte fra Innovasjon Norge til å bygge et nytt slyngerom og gårdsutsalg. Dette har effektivisert honningproduksjonen og gjort dem mer selvstendige. Det nye gårdsutsalget er nå nesten ferdig, og vil stå klart til bringebærsesongen. De planlegger også å utvide produktutvalget i fremtiden.

De ser positivt på fremtiden som bønder, og mener det er viktig at det legges til rette for aktiv drift i mindre bruk, med tanke på selvforsyning, spesielt i en uforutsigbar verdenssituasjon i dag. De trives med det allsidige livet som bonde, hvor ingen dag er lik. Aslak er bonde til ryggmargen, og Magnhild lærer stadig mer.

Magnhild og Aslag er stolte av det de oppnår og hvordan de klarer å bruke ressursene sine effektivt. De ønsker å fortsette å bidra til den norske matproduksjonen og vise omverdenen hvordan man kan drive både mangfoldig og bærekraftig.