Arkiv

Vetle Sæterbø Skei (24)

Surnadal, Møre og Romsdal

Flash photography, Smile, Wood, Sleeve, Collar

Vetle Sæterbø Skei driver en gård i Surnadal med stort fokus på melk og kjøttproduksjon. Som ung bonde har han allerede vist imponerende lederskap og ikke minst innovasjon i hvordan han drifter gården. Vetle tok over gården allerede da han var 20 år og han styrer driften på en framtidsrettet og innovativ måte.

På gården produserer Vetle melk og kjøtt, og han har en melkekvote på 400.000 liter. Gården har også en betydelig andel produktiv skog. I 2012 ble det bygd et løsdriftsfjøs med melkerobot.

Vetles gård skiller seg ut ved at den er ganske tradisjonell, men han har sammen med noen nabobønder startet et maskinlag; Bæverdalen maskinlag. De har investert i nødvendig traktorutstyr for å gjøre arbeidet mer effektivt i vår- og sommermånedene. Sammen har de også gått over til silo istedenfor rundballer og benytter en selvgående finsnitter. Dette opplegget har redusert maskinkostnadene for hver enkelt bonde, samtidig som det har styrket det sosiale fellesskapet og samarbeidet mellom dem.

Vetle har også utmark med to gårder som ligger for seg selv i en egen dal, som brukes som feriehus og beiteområde for kvigene. I år har han også investert i Nofence, som muliggjør det å utnytte hele dalen bedre, og betydelig forlenge beitesesongen.

Vetle ser lyst på fremtiden som bonde. Han trives veldig godt med livsstilen, selv om han er klar over de økonomiske utfordringene i landbruket. Han tror likevel på landbrukets fremtid, da matproduksjon alltid vil være en nødvendighet.

Den unge bonden prøver å være et godt forbilde for de rundt seg og et "JA-menneske" som er både lojal og positiv. Han tror på samarbeid og innovasjon for å styrke norsk landbruk, og han er stolt av det arbeidet han og hans kolleger gjør for å sikre kvalitet og bærekraft i produksjonen.