Arkiv

Jørgen Andrisson Kvam (26) og Thea Sandsengen (27)

Vang i Valdres, Innlandet

Working animal, Dairy cow, Sky, Cloud, Plant, Vertebrate, Smile, Mammal, Hat, Fawn

Jørgen er utdannet agronom og leder i det lokale bondelaget, mens Thea er utdannet lærer. Siden 2022 har de drevet gården Kvam. Paret er kjent for å være hjelpsomme og aktive, og gode medlemmer av lokalsamfunnet.

På gården produserer de melk og storfekjøtt. Da de tok over var det et rent melkebruk, men året før overtagelsen startet de med ammekuer av typen Limousin, som de har tatt med seg inn i driften. Nå har paret en melkekvote på 250 tonn, og 20 kalvinger på ammekuene året rundt. I tillegg har de et lite gårdssagbruk, der folk kan komme med eget tømmer og få skåret materialer etter ønske. De hogger også noe tømmer selv, som de bruker til å lage materialer til eget bruk, og til salg eller bestilling.

Spesielt for gården er at de driver fjellandbruk, og de er både glade i og avhengige av å bruke utmark til dyrene sine. Ammekuene slippes ut så snart det er grønt i mai, og går ute i 5-6 måneder sammen med kalvene sine. Det meste av sommeren tilbringer de i bjørkeskog i utmark, der de både får i seg rikelig med næring og bidrar til å hindre gjengroing av skogene. Paret driver også aktiv stølsdrift med melkekuene om sommeren. De går med kuene opp til stølen siste halvdel av juni, og er der til september. I 2021 satte de opp en ny melkestall på stølen, noe som gjør det mulig å ha full produksjon der om sommeren.

Paret har hatt fokus på grovfôrkvalitet siden de tok over, og har i den forbindelse investert i direktesåmaskin, begynt et treslåttsystem, og er i ferd med å sette opp en planslilo. Plansiloen vil gi flere økonomiske og klimamessige fordeler ved å redusere plastbruken. Direktesåmaskinen muliggjør også reparasjonssåing og avlingsøke på jorder som er vanskelige å pløye. Reduksjonen i pløying er også positivt for jordlivet.

Paret ser positivt på framtiden som bønder, og er overbeviste om at det blir minst like viktig å produsere ren mat på norske ressurser i framtiden. De mener at et driftsopplegg som bruker grovfôrressursene og utmarken aktivt, er positivt både for matproduksjon, dyrevelferd og et kulturlandskap som gror stadig mer igjen. De verdsetter frihetene ved gårdslivet og nærheten til dyr og natur, og ønsker å bygge en gård for framtidige generasjoner.