Semifinalistene i Årets unge bonde 2023

People in nature, Human body, Working animal, Face, Plant, Sky, Smile, Cloud, Ecoregion, Gesture
Jeans, Smile

Elisabeth Berg (22) og Hans Martin Landstad (24)

Trøndelag

Elisabeth og Hans Martin driver en gård der de produserer 2100 slaktegris i året, ca. 100 tonn korn, samt gress. Det som skiller deres gård og bruk fra andre er at de begynte å drive familiegården i en svært ung alder, 20 og 22 år. I 2020 døde faren til Hans Martin brått av hjerteinfarkt, og de måtte raskt overta driften. Det ble en svært brå start på livet som gårdbrukere for paret da de begge studerte i Hamar på dette tidspunktet.

På grunn av Covid-19 ble studiene deres nettbaserte, og de kunne dermed flytte hjem for å forpakte gården. På det tidspunktet var det kun produksjon av korn og gras på gården. Da de tok over var gården i god stand, og de hadde muligheten til å utvikle den videre.

De bestemte seg tidlig for å satse på svineproduksjon og begynte planleggingen av et nytt grisefjøs i 2021. I 2022 sto det nye slaktegrisfjøset ferdig, med plass til 600 gris fordelt på fire avdelinger, med konkrete planer om videre utvidelse.

På gården har de også implementert flere teknologiske nyvinninger, inkludert et fullautomatisert fjøs med våtfôringsanlegg, etetidsstyring i alle fôrtroer for å kontinuerlig tilpasse mengden fôr etter grisens behov, ventilasjonsanlegg med smartlæring, gulvvarme i alle avdelinger og alarmsystem på ventilasjon og fôringsanlegg.

De er også medlemmer av Børgin Maskinlag SA, noe som gir dem tilgang på nye maskiner i korn- og grasproduksjon. De bruker avansert utstyr som en 21 meter bred åkersprøyte med seksjonskontroll og GPS, N-sensor for variabel tildeling av plantevernmiddel og mineralgjødsel, samt en ny tresker som automatisk justerer renseverket og kjørehastigheten etter avlingsnivå.

Elisabeth og Hans Martin ser lyst på fremtiden som bønder, og det er en livsstil de trives veldig godt med. De ønsker å satse videre og utvikle gårdsdriften enda mer i årene framover. De ble nylig foreldre for første gang, og de ønsker å gi sønnen sin en oppvekst tett på dyr og natur.

Det unge paret er gode forbilder, uredde for å teste ut ny teknologi, de setter dyrevelferd svært høyt, og de inviterer alle som ønsker det, til å være med dem i fjøset.

Bendik Nikolaisen (25)

Agder

Bendik Nikolaisen er en engasjert og ambisiøs ung bonde som driver Vrå Gård i Holum. Han overtok gården i 2020 etter sin onkel, som ikke hadde egne barn. Som fjerde generasjon for å videreføre gården, hadde Bendik klare planer for fremtiden. Han produserer hovedsakelig melk med en kvote på 250 000 liter, samtidig som han også forer opp andre dyr.

Et av hovedmålene til Bendik etter å ha overtatt gården, var å forbedre levekårene for dyrene. Han ønsket å innføre en velferdsavdeling og en avdeling for ungdyr, i tillegg til å utvide og modernisere fjøset for å gjøre arbeidsdagene mer effektive. For å oppnå dette investerte han blant annet i en melkerobot, som ble installert på gården i begynnelsen av 2023. Denne investeringen har spart Bendik rundt fire timer daglig, som tidligere gikk med til manuell melking.

Gjennom moderniseringen av gården har Bendik også investert i en utvidelse av fjøset. Han har planer om å implementere Nofence-teknologi for kvigene, og installere solceller på fjøset for å redusere energiforbruket. Den unge bonden tror på det å kombinere det beste fra det tradisjonelle landbruket med det moderne, for på den måten å skape en god balanse.

Å være bonde er en livsstil som Bendik trives utrolig godt med. Han er dedikert til å drive gården på en bærekraftig måte, og han legger stor vekt på både dyrevelferd og produksjon av mat av høy kvalitet. Det kan være krevende og innebære lange arbeidsdager, men Bendik motiveres av å kunne levere sunn og god mat til befolkningen i Norge. Selv om Bendik er den som har gården som sitt levebrød, er hans samboer Johanne til uvurderlig hjelp på gården.

Bendik er åpen for råd og tips fra andre, samtidig som han ikke er redd for å gå sine egne veier, og ta selvstendige avgjørelser når det gjelder driftsmetoder. Han er takknemlig for støtten han får fra familie og venner, som gjør det mulig for ham å leve ut drømmen sin.

Hverdagen til Bendik som bonde handler om å sikre at dyrene hans har det bra, slik at han kan produsere sunn og næringsrik mat av høy kvalitet, samtidig som han kan opprettholde et godt familieliv og relasjoner til familie og venner. Selv om han allerede har oppnådd mye siden han overtok gården, stopper ikke planene her. Han har fortsatt mange planer og endringer han ønsker å gjennomføre for å forbedre dyrenes trivsel og sine egne arbeidsforhold.

Anders Gåsemyr (25)

Vestland

Anders er en imponerende ung bonde. Han har en mangfoldig produksjon på gården sin, med melkekvote på 540 000 liter melk, og en liten avdeling med ammekyr bestående av 15 voksne dyr. Det som skiller Anders' gårdsbruk fra mange andre, er beliggenheten. Med høye fjell og en vakker utsikt ved foten av Eggenipa, er gården helt unik.

Anders har alltid hatt en drøm om å bli bonde, og han har jobbet hardt for å realisere den drømmen. Etter å ha tatt over familiegården på Gåsemyr i en alder av bare 19 år, har han bygget opp et nytt ungdyr- og oksefjøs med enorm egeninnsats. I 2020 bestemte han seg for å bli fulltidsbonde, og meldte seg også på fagskoleutdanningen i Mjølkeproduksjon med robotteknologi, der han oppnådde gode resultater og tilegnet seg mye ny kunnskap.

Dyrevelferd og dyrehelse er noe Anders brenner for, og han hadde en frisk og god besetning på gården før tragedien rammet i oktober 2022. En brann ødela fjøset, og familien mistet hele livsverket sitt. Til tross for denne store motgangen ga ikke Anders opp. Med støtte fra familie og venner begynte han arbeidet med å bygge fjøset opp igjen. Etter mye hardt arbeid, møter, planlegging og frustrasjon, er Anders nå i gang med gravingen av en ny tomt.

Planen er å få opp et nytt fleksibelt fjøs med moderne teknologi innen slutten av 2023. Selv om økonomien i landbruket er krevende og arbeidsmengden er ekstrem, har Anders troen på fremtiden. Han mener det er viktig at bøndene er positive og jobber for å få forbrukerne til å forstå deres ståsted.

Anders er kjent som et arbeidsjern, med et stort hjerte for landbruket. Han tør å satse på nytt, selv i en tid der bøndene opplever utfordringer, og han gir seg ikke før han når målene sine. I tillegg er han en person som blir verdsatt av alle rundt ham.

Eli Almaas (25) og Håkon Wolden Bruset (26)

Innlandet

Eli og Håkon er et par med stort pågangsmot, ståpå-vilje, og engasjement for landbruket. De valgte å satse på landbruket allerede i starten av 20-årene da de flyttet til Lesja, en liten bygd øverst i Gudbrandsdalen. Selv om de startet smått, har de vist en imponerende evne til å tilpasse seg og å håndtere utfordringer.

I 2018 kjøpte de sin første gård og begynte med okser og noen kviger. Senere samme år startet de også med melkeproduksjon. Imidlertid ble de konfrontert med nye krav og behov som kom raskere enn de hadde regnet med. Etter mye tankevirksomhet og sene kvelder foran PC-en, bestemte de seg for å bygge ut fjøset for å konvertere det til løsdrift, og å fortsette med melkeproduksjonen.

I 2022 kom de i kontakt med en person som ønsket å selge gården sin med enda bedre forhold, og i juni 2022 tok de med seg flyttelasset og flyttet inn. Gården er større og bedre egnet for å drive landbruk på lang sikt.

Håkon og Eli driver gården på en ganske tradisjonell måte. De bruker semin på storfe og legger vekt på å produsere best mulig grovfôr og utnytte jorda de har til disposisjon på best mulig måte. De ønsker å bli flinkere på utmarksbeiting, da vegetasjonen har begynt å gro igjen rundt dem. I fremtiden håper de å kunne ta i bruk mer presisjonsverktøy for grovfôrproduksjon. Paret er jobber kontinuerlig med dyrevelferd, noe som virkelig opptar dem.

Håkon og Eli ser positivt på fremtiden som bønder. De mener at jobben deres er viktig og givende, selv om det kan være krevende til tider. De erkjenner at matproduksjon er avgjørende, spesielt når krig og pandemier herjer. Selv om de ikke har oppnådd stor økonomisk gevinst, tror de at det er viktig å opprettholde presset mot regjeringen og Stortinget for å sikre at flest mulig fortsetter med landbruket, og at nye generasjoner vil følge etter.

Håkon og Eli har bevist at det er mulig å bli bonde selv om man ikke kommer fra en gård. De er gode forbilder for den lokale ungdommen, og viser at det er mulig å kjøpe seg en gård og bli bonde hvis man har vilje og pågangsmot.

Henrik Møyland (27) og Synnøve Aske (28)

Vestfold og Telemark

Med lidenskap for landbruk og et sterkt ønske om å kunne leve av gården, driver Henrik og Synnøve Stigen gård i Andebu. Gården har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene, etter at Henrik overtok som 22-åring.

Tidligere var det hovedsakelig kornproduksjon og et lite gårdsutsalg for egg, men de har nå utvidet virksomheten betydelig. I 2022 bygget de en ny gårdsbutikk som en utvidelse av låven. Butikken har fokus på salg av egg fra egne høner, samt lokale og norskproduserte varer direkte fra bonden. Gårdsbutikken er under stadig utvikling, og de legger stor vekt på å tilby et bredt utvalg av lokale produkter til kundene.

På gården har det også vært en betydelig oppgradering. Et nytt hønsehus med frilandshøns har blitt etablert for å forbedre driftsforholdene. I tillegg har de startet med soyafritt fôr til hønene, noe de forsøker for første gang. Videre planlegger de å bygge et nytt korntørkeanlegg, å gjøre om en eksisterende bygning til et kjølelager for epler, samt et produksjonslokale for videreforedling av egne råvarer til salg i gårdsbutikken. Gården har også vært vertskap for Åpen gård-arrangement i samarbeid med Andebu Bondelag, og en åpen dag i egen regi. Arrangementene har vært svært populære og godt besøkt.

Henrik og Synnøve ser positivt på fremtiden som bønder og har store ambisjoner for gården. Selv om de per dags dato må ha jobber utenom gården, har de investert mye tid og ressurser siden de tok over for fem år siden.

De jobber hardt for å opprettholde en jevn produksjon og for å sikre en stabil økonomi. Målet deres er å kunne leve av gården og dens ressurser. De er unge, motiverte og nytenkende innenfor landbruket, samtidig som de verdsetter tradisjonelt landbruk. Gjennom å bygge opp gården og å fremme norsk matproduksjon og landbruk, ønsker de å bidra til å opprettholde viktige verdier i samfunnet.

Anders Kommedal (30)

Rogaland

Anders er en ung bonde på 30 år som driver en kombinert-gård med gris og ku i Frafjord. På gården produserer han ca. 1350 slaktegris per år, han har en melkeproduksjon på 320 000 liter, og kjøttproduksjon av storfe på omtrent 20 tonn årlig. Han benytter også 450 mål med gress til beiting og dyrking.

Det som skiller Anders' gård fra andre, er den enorme innsatsen som er lagt ned gjennom generasjoner for å forme den til det den er i dag. Gården har vært drevet som en kombinert melke- og grisegård over flere år, og generasjoner. Gården i Frafjord, en lokalisasjon som ikke nødvendigvis er det enkleste stedet å drive på, med utfordrende landskap og fjellformasjoner, krever mye arbeid for å få gode avlinger. Generasjonene har vært nødt til å være kreative og langsiktige i sin tilnærming. Anders har allerede drevet gården i 6 år og har vist stor arbeidsglede, utholdenhet og dedikasjon. Han har gjort betydelige investeringer for å drive gården på en hensiktsmessig og bærekraftig måte, og det har resultert i en vellykket drift.

I 2018 ferdigstilte han et nytt kufjøs med plass til 150 dyr og melkegrav. Han har også byggetet nytt bolighus med tilhørende garasje. I 2022 fullførte han byggingen av et nytt grisefjøs/påbygg med plass til 60 årspurker. Han har også dyrket opp beite og jord jevnt over. I tillegg til gårdsdrift har Anders etablert en liten maskinstasjon der han hjelper andre bønder med slåing av gress og pressing.

Når det gjelder fremtiden som bonde, erkjenner Anders at det kan bli krevende med tanke på dagens politikk og økonomi. Han mener det er viktig å fokusere på det norske landbruket og inkludere og informere den norske befolkningen om betydningen av norskprodusert mat. Han oppfordrer forbrukerne til å støtte og fremme norsk landbruk.

Sky, Tire, Wheel, Plant, Vehicle, Grass

Georg (21) og Karstein (23) Kristiansen

Nordland

Georg (21) og Karstein (23) Kristiansen er to hardtarbeidende brødre som driver gården sin med kjærlighet og dedikasjon, for å holde liv i norsk landbruk. Gården deres har gjennomgått en bemerkelsesverdig utvikling, og dyrenes helse står høyt i fokus for dem. De har kjøttproduksjon med rundt 400 vinterfôra sau fordelt på to driftsbygninger, som de stadig jobber med å utvikle videre. For å utvide og styrke gården ytterligere, har de nå også tatt opp okser i driften. Per dags dato, har brødreparet også 30 storfe, og de kjøper inn kalver som de forer opp til rundt 18 måneders alder.

En imponerende egenskap ved brødrene Kristiansen er deres engasjement for å utnytte beiteressursene i nærområdet. De har 100 sauer som beiter i utmarken i Brenna, som ligger omtrent en times kjøretur unna gården. For å følge med på sauene i utmarken og sørge for at de holder seg i riktig område, bruker de sporingsbjeller fra Telespor som er festet på sauene. Dette viser deres omsorg og ansvar for dyrene og naturen rundt dem.

Gården deres er ikke begrenset til enkelte produksjoner eller driftsbygninger. De har også utvidet sitt virkeområde ved å leie jord som er langt unna på grunn av mangel på dyrket mark, både på gården og i nærområdet. Dette har vært en utfordring som de aktivt

håndterer for å opprettholde og styrke sin produksjon av grovfôr. Gjennom dedikert innsats med nydyrking i Jendalen, i nærheten av gården, har de allerede fullført rundt 30 mål og har ytterligere 30 mål som er godkjent og klare til bruk. For å håndtere slike prosjekter har de to gravemaskiner i drift, og faren deres, som tidligere drev gården, spiller en viktig rolle som maskinfører.

Brødrene Kristiansen er ikke bare opptatt av å utvikle gården og produksjonen sin. De har også en sterk vilje til å hjelpe andre i samfunnet som trenger en hjelpende hånd. Dette vitner om deres engasjement for fellesskapet og deres ønske om å bidra til bærekraftig landbruk på Gimsøya i Lofoten.

Alt i alt er Georg og Karstein Kristiansen eksempler på unge og dedikerte bønder som har klart å drive gården sin på en bærekraftig måte med omsorg for dyrene, miljøet og lokalsamfunnet. Deres arbeid for å utvikle gården og landbruket generelt er beundringsverdig, og de viser at norsk land.

Marthe Holthe Sirivik (22) og Birger Gikling Ingeborgvik (23)

Møre og Romsdal

Birger og Marthe er et ungt bondepar fra Møre og Romsdal som nylig kjøpte Rishaugen gård på Averøya. De har begge gått med en drøm om å drive en gård, og å finne noen de kunne dele denne drømmen med. De fant hverandre, og startet med å kjøpe en gård av en bonde som skulle pensjonere seg, uten noen etterkommere til å ta over gården. De brukte ett år på overdragelsen, og var da med på fjøs, slått og våronn mens papirer kom i orden. Selv om de ikke hadde en familiegård å ta over, så stiftet de sin egen. Paret har alltid visst hva de ville, og har bevist at det er mulig å være unge bønder, og å starte egen gård. Nå har de gård med 31 melkekyr og 42 ungdyr med en kvote på 260 tonn melk.

Både Birger og Marthe har investert mye tid og ressurser i gården. Som et ungt par på 19 og 20 år var det ikke enkelt å bli tatt seriøst av bankene da de søkte om et lån på 9,5 millioner kroner, men de fant til slutt en person i banken som forsto deres situasjon, og som ønsket å støtte drømmen deres.

Paret er opptatt av å drive gården på en bærekraftig måte, og ønsker å tilpasse seg klimaet og å bruke ressursene rundt gården på en best mulig måte. De har nylig oppgradert fjøset med blant annet vannmadrasser til kyrene, og de har også tatt i bruk ny teknologi som Geospreder, som er en GPS-styrt kunstgjødselspreder med seksjonskontroll.

Mer og mer av arbeidet på gården foregår med presisjonsutstyr, både for å lette hverdagen i form av både arbeidsmengde, men også med tanke på økonomien. Ny plansilo er også under oppføring, for å få rendyrket høstelinjen ytterligere. Dette sparer paret for en del plast, i tillegg til at man har bedre kontroll på all avrenning fra en plansilo, kontra rundball.

Nå ser paret også på muligheten for å bytte til jersey-kuer, da de mener denne kurasen passer godt til deres driftsopplegg, og kan gi økonomiske fordeler i form av fett og protein. Birger kjører dyretransport for Nortura i tillegg til å drive gården, han sitter også i styret lokalt i bondelaget i tillegg til at han er styremedlem i Averøy Senterparti. Marthe er på gården fulltid, og i tillegg er hun undomsrepresentant i Nortura Midt-Norge, sitter i styret i produsentlaget, og står på valgliste for Senterpartiet til kommunevalget.

Marthe og Birger ønsker å være gode forbilder som positive bønder og legger stor vekt på dyrevelferd og bærekraftig drift. De håper at folk vil stemme på dem fordi de er dedikerte til å drive gården i mange år, og de ønsker å bidra til matproduksjonen på en ansvarlig måte. De er opptatt av å utvikle seg og tilpasse driften etter hvert som de går fremover. Begge ser lyst på fremtiden som bønder, selv om økonomien kan være utfordrende,

Marthe Bogstad (33)

Viken

Marthe er en ung bonde som har gjort seg bemerket i landbruksmiljøet. 33 år gammel, driver hun en mangfoldig gård med fokus på melk, kjøtt, Inn på tunet og besøksgård. Allerede som 24-åring bygde hun et fjøs helt alene. Hun startet med melkeproduksjon på hjemgården etter å ha vært en del av en samdrift i 10 år. Siden 2016 har hun videreutviklet melkeproduksjonen sin og oppnådd gode resultater. I tillegg til melkeproduksjonen driver

Marthe en besøksgård, hvor hun tar imot skoleklasser, barnehager og arrangerer gårdsbursdager. Gården hennes har også vært åpen for andre produsenter, media og ulike firmaer. Marthe har et aktivt samarbeid med 4H, lokalt bondelag, Tine lokalt og andre organisasjoner. Hun har også vært leder for komiteen som arrangerte Åpen gård i 2022, hvor hele 4500 besøkende deltok. I 2022 startet hun også Inn på tunet-virksomhet på gården, og dette har bidratt til å skape en arbeidsplass for søsteren Jorunn.

Marthe er en bonde som har stort fokus på bærekraft og klimasmart drift. Hun la solceller på låvetaket i 2022, og byttet til LED-lys i både gamlefjøset og nyfjøset. I fjøset har hun også investert i en mjelkerobot og skraperobot. Marthe engasjerer seg aktivt i landbruksmiljøet som en klimasmart spydspissbonde gjennom Bondelaget., og hun vant avlinkgskampen i 2016. Hennes engasjement som tillitsvalgt startet allerede i 4H, og hun har fortsatt å ta lederroller i Norges Bygdeungdomslag og Ullensaker Bondelag. For øyeblikket er hun en tillitsvalgt i styret i Akershus bondelag og årsmøteutsending i Landkreditt. Gjennom Norsk landbruksrådgiving har hun også en mentor. Marthe ser samvirke som viktig, og hun samarbeider aktivt med ulike partnere og markedsaktører. I 2015 vant hun prisen "Helt sjef" av McDonald's og Lederne.

Gjennom sin tilstedeværelse i media og sosiale medier har hun promotert landbruket over flere år. Hun har et stort nettverk som hun aktivt bruker i sin hverdag. Marthe sier alltid ja når noen ringer og ønsker å bruke gården hennes, enten det er for en filminnspilling, eller maskindemonstrasjoner.

Hun har også bidratt til rekruttering av unge mennesker til landbruket ved å gi studenter, skoleelever, utvekslingsstudenter og besøkende fra inn- og utland muligheten til å bruke gården hennes. Hun er svært aktiv på Instagram, har mange følgere og har til og med inngått en avtale med Kramp som influencer. Gjennom deling av sin hverdag, både de gode og utfordrende sidene ved det å være bonde, bidrar hun til økt kunnskap og forståelse av livet som bonde. Marthe har en stor arbeidskapasitet, setter seg høye mål for gården og driften, og har tro på fremtiden. I en urolig verden og med store klimautfordringer, ser hun at norsk matproduksjon er etterspurt blant forbrukerne. Marthe opplever at stadig flere ønsker norsk mat, og det gir henne troen på at hun gjør mye riktig.

Issát Ovllá Varsi (23) 

Troms og Finnmark 

Issát er en ung bonde som er en verdig kandidat for kåringen av årets unge bonde.  

Han er målbevisst og har alltid visst at han ønsket å bli bonde. Han er en engasjert deltaker i nærmiljøet, og han stiller opp for alle. Han hjelper de eldre i bygda med snøbrøyting om vinteren og er alltid positiv og smilende. Han er en god representant for unge bønder og har stor respekt blant både unge og eldre i bygda. 

I påvente av å ta over familiegården, tok han over gården til en eldre nabo på avtale da han fikk mulighet. Der har han okser. Familiegården, som han overtar i juli i år er et melkebruk, som er modernisert som løsdrift og kaldfjøs. Han har modernisert gården med melkerobot og løsdrift for kuene. Han er opptatt av effektivitet, og har investert i smartere og mer effektive maskiner. Målet er å øke effektiviteten på gården, redusere driftskostnadene og ikke minst utslippene. 

 Issát deltar ivrig på kurs, kompetanseheving, møter, studiereiser og har svært god sans for økonomi, og han er opptatt av å lære hvordan best dyrke matjord her i arktiske strøk. Han mener at Nord-Norge har det beste potensialet for å dyrke godt grovfôr, mye på grunn av midnattssolen og de moderate temperaturene. På vinteren bidrar han også i reindrifta når han kan, og har et meget solid samarbeid med både reineiere og sauebønder i området. Matproduksjon er det han brenner for, og han snakker ofte om muligheter for gårdsutsalg og videreforedling. 

Issát ser lyst på fremtid som bonde, spesielt i nordlige deler av Norge. Han ønsker å dele kunnskapen sin og jobbe med å rekruttere flere unge bønder til næringen. Han har en egen evne til å snu samtaler som kan ha en negativ vinkling på bondeyrket til alltid å trekke frem det positive.  

Issát er et godt eksempel på en ung bonde som har stort potensial, han tør å gå mot strømmen og i en bygd der gjennomsnittsalderen er høy og som sliter med fraflytting, satser han som bonde.   

I slutten av mai dro en gjeng ansatte fra McDonald’s-restaurantene i Trondheim til Stadsbygd i Indre Fosen på bondegårdsbesøk. Målet for turen var å besøke fjorårets vinnere av Årets unge bonde, Ole Otto Grønning og Trine Pedersen.

En annerledes dag på jobben!

Sky, Cloud, Outerwear, Building, Plant, Smile, Window, Wheel, House, Standing

– Vi trenger flere kloke hoder i norsk landbruk

«Bli med i bondens heiagjeng»

             

Disse skal kåre Årets unge bonde 2023

For å bli Årets unge bonde må man være en matprodusent under 35 år, som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Kåringen foregår i tre steg: Først en nominasjonsprosess, så en semifinale der publikum stemmer, før en jury velger vinneren blant finalistene.

Årets jury består av:

Hilde Stenhaug

Hilde er Nordisk leder for bærekraftig landbruk og mat i McDonald´s . McDonald´s strekker seg så langt de kan for kun å bruke lokale råvarer i sine norske restauranter, og er derfor naturlig nok opptatte av å sikre rekrutteringen til landbruket. De ser årets unge bonde som et viktig ledd i dette.

For at vi skal kunne bruke lokale råvarer i våre restauranter, er vi avhengige av at det produseres lokale råvarer med riktig kvalitet og i et bærekraftig miljø. Da er det viktig å få fram nye, unge talenter, sier hun.

Geir Pollestad (juryleder)

Geir Pollestad (Sp) har representert Rogaland på stortinget siden 2009. 4. august i år overtok han rollen som landbruks- og matminister etter Sandra Borch, og han overtok dermed også vervet som juryleder for Årets unge bonde 2023.

-  Årets unge bonde er en fin måte å løfte frem og synliggjøre unge matprodusenter på. Gjennom nominasjonene blir vi kjent med bredden av produksjoner rundt i landet hos engasjerte unge bønder,  som tør å satse.  De som blir nominerte og blir stemt frem til finalen er flotte representanter for norsk landbruk, og de er viktige forbilder for andre som vurderer om de skal gå inn i næringa.

Anne Jødahl Skuterud

Anne er styreleder i Felleskjøpet Agri, og er opptatt av å hjelpe norske bønder med å drive bærekraftig, lønnsomt og langsiktig. Her spiller unge, fremtidsrettede bønder en viktig rolle. 

De siste årenes hendelser i verden viser bare hvor viktig det er å få frem unge bønder, som ønsker å satse på dette spennende yrket. Årets unge bonde er en perfekt mulighet til å vise mangfoldet av unge bønder, og ikke minst motivere nye til å velge å bli bonde, sier Anne. 

Henrik Nordtun Gjertsen

Henrik Nordtun Gjertsen ble nylig valgt til ny leder i Norges Bygdeungdomslag. Henrik forteller at kåringen er svært viktig for bygdeungdomslaget, ved at de får gitt oppmerksomhet til unge som utmerker seg, samtidig som de får vist hvor spennende bondeyrket kan være.

 Årets unge bonde er en fantastisk konkurranse, som ikke bare lar en heldig vinner vinne gode premier, men trekker også noen av samfunnets største helter frem i lyset, sier Henrik.

Smile

Foto: Morten Skogly, NRK

Trine Pedersen og Ole Otto Grønning 

Trine og Ole Otto stakk av med seieren i fjorårets kåring, og er gode eksempler på unge, hardtsatsende bønder. Begge kommer far bondeslekt, og er aktive i lokalmiljøet ved siden av gårdsdriften. I dag har de en betydelig melkekvote på den velstelte gården på Stadsbygd. Fokuset ligger på å bevare det gammeldagse utseende på gården, men samtidig satse på et bærekraftig og fremtidsrettet gårdsbruk.  

- Det var veldig overraskende og gøy å stikke av med seieren i fjor. Nå gleder vi oss til å sitte i juryen og bestemme hvem som vinner årets kåring. Det blir spennende å se hvilke flotte kandidater som dukker opp i år, sier paret.  

Vinneren av årets unge bonde får 20.000 i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10.000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstjenester.

Vision care, Forehead, Glasses, Smile, Sleeve, Eyewear, Collar, Happy, Wood
Dress shirt, Forehead, Hair, Smile, Chin, Hairstyle, Eyebrow, Beard, Neck
People in nature, Natural environment, Smile, Plant, Sleeve, Happy, Grass, Grassland, T-shirt
Flash photography, Smile, Chin, Sleeve, Standing

Fjorårets pris gikk til det unge paret Trine Pedersen og Ole Otto Grønning fra Stadsbygd. 

Trine og Ole Otto gikk til topps i 2022

             

Smile, Happy

ÅRETS UNGE BONDE 2022: Trine Pedersen og Ole Otto Grønning

Jakten på Årets unge bonde 2022 er godt i gang, og Sofie Høybakk vet mer enn de fleste om hvor viktig prisen er. Hun stakk nemlig av gårde med prisen for 2021.


Giske-bonden imponerte juryen med både jobben hun har gjort på familiegården, og jobben hun gjør for det lokale landbruksmiljøet. Hun har ikke kunnet hvile på laurbærene etter fjorårsseieren.


- Vi jobber fremdeles ræva av oss. Nå er vi endelig ferdige med slåtten, forteller hun.


I tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene på gården, har hun merket et betydelig større trykk utenfra etter seieren i fjor.


- Det har vært mye jobb denne våren, både med gården i seg selv og en del kontakt med media og diverse andre aktører. Jeg merker at trykket er større enn før jeg vant, sier hun.

- Så merker jeg at folk er veldig nysgjerrige på landbruket her ute, og det setter jeg veldig stor pris på. Jeg har jo min drøm om å utnytte ressursene her ute bedre og servere høy til melkeku, men ting tar lengre tid enn jeg trodde. Det er store investeringer.


Oppmerksomheten har også gjort at hun har blitt invitert til flere ulike arrangementer til høsten. Et av disse er Dyrsku’n, der hun skal være med på Kvinner i landbruket-konferansen.


- Det er veldig gøy. Der har jeg aldri vært før, og det er jo litt sånn jordomseiling herifra og til Seljord, så det er perfekt å dra dit i år.


I tillegg er jeg en del av en ny utstilling på Sunnmøre museum, som handler om blant annet landbruket. De har ikke hatt noen ny utstilling der på 30 år, så det er veldig gøy at de tar med moderne landbruk, og ikke bare historisk. På mange sånne ting fremstilles vi bare som en gammeldags greie. Det er fint at de har med litt oppdatert informasjon, slik at blant andre elevene får se dette, sier Sofie.


- For å toppe det hele er jeg invitert til HKH Kronprinsens SIKT-konferanse i høst! Da ble jeg overrasket, og jeg lurer på om det noen gang har vært invitert en bonde tidligere.


Men det var ikke bare oppmerksomhet som fulgte med prisen. Årets unge bonde vinner også 20.000 kroner i reisestipend, et gavekort på 10.000 kroner fra Felleskjøpet og avløser i inntil en uke fra Norske landbrukstjenester. Dette skal Sofie snart benytte seg av.


- Jeg skal bruke reisestipendet på torsdag faktisk, da blir det Italia-tur. Reisen er takket være Årets unge bonde, og det gleder jeg meg veldig til. Vi prøver å få ordnet så avløseruken også inngår i det. I tillegg har jeg bestilt GPS til traktoren med Felleskjøpet, forteller hun.

People in nature, Working animal, Sky, Smile, Plant, Happy, Gesture, Tree, Grass, Fawn

Fjorårsvinneren:
-Jeg har absolutt

merket en forskjell

For å bli Årets unge bonde må man være en matprodusent under 35 år, som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. 

Årets unge bonde kan være en enkeltperson, men også et par eller partnere som drifter gården sammen.
 
Vinneren(e) får 20. 000 i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10 000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstjenester.

Pressekontakt:

Markus.tanglokken@jcp.no

+47 954 51 544

Om konkurransen:              

Agricultural machinery, Tire, Plant, Wheel, Vehicle, Tractor, Sky, Harvester, Agriculture, Grass

Over seks av ti nordmenn har blitt mer opptatt av at Norge skal være selvforsynt når det gjelder mat:

– Viser at bondeyrket er viktigere enn noen gang


Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for initiativtagerne bak kåringen av «Årets unge bonde».


På spørsmål om krigen i Ukraina har gjort folk mer opptatt av at Norge skal være selvforsynt når det gjelder mat og landbruksprodukter svarer hele 64 prosent «ja».


- Dette viser at bondeyrket er viktigere enn noen gang. Vi lever i en tid med stor usikkerhet, der det blir stadig tydeligere hvor viktig det er at vi har bønder her hjemme som kan produsere det vi har behov for, sier leder i Norges Bygdeungdomslag, Inger Johanne Brandsrud.


- Vi så under covid at dette hadde blitt viktigere for folk, så det er ingen overraskelse at krigen i Ukraina har den samme effekten. Dette underbygger viktigheten av kåringer som Årets unge bonde for å sikre rekrutteringen til landbruket, fortsetter hun.


- Kriser som denne gjør folk mer oppmerksomme på den jobben norske bønder gjør, og flere kjenner kanskje på en takknemlighet overfor de som står opp tidlig hver morgen og jobber hardt for at vi skal ha mat på bordet. Det er fint å se at stadig flere får øynene opp for den fantastiske jobben bøndene våre gjør, sier styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud.


Gjennom kåringen av Årets unge bonde kan vi ikke bare gjøre litt ekstra stas på noen som har skilt seg ut, men også vise hva bondeyrket kan være. På den måten kan vi gjøre bondeyrket mer attraktivt for de yngre, og det er viktig at vi gir dem gode forbilder. Tallene fra undersøkelsen viser at dette er viktigere enn noen gang, fortsetter hun.
- For oss i McDonald´s er det svært viktig å sikre at mesteparten av våre råvarer kommer fra norske bønder. Dette er både for å støtte det norske landbruket, og sikre kvaliteten på produktene vi selger. Det er flott å se at dette er viktig for kundene også, sier Johansen.


15. juni startet nominasjonsprosessen for kåringen av «Årets unge bonde 2022». Ved å gå inn på Facebook-siden til Årets unge bonde kan hvem som helst nominere en bonde eller et bondepar under 35 år som har utmerket seg spesielt.

Vinneren får 20. 000 i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10 000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstjenester.
Natural foods, Woody plant, Sharing, Leaf, Botany, Organism, Fruit, Gesture, Font
Material property, Drinkware, Light, Black, Gesture, Yellow, Font, Art
People in nature, Cargo pants, Military uniform, Trousers, Plant, Sky, Tree, Gesture, Marines

Undersøkelsen viser også at det er viktig for mange at kjøtt og grønnsaker man spiser på norske serveringssteder skal være norskprodusert. Det gleder kommunikasjonssjef i McDonald´s Norge, Kristina Johansen.

- Tallene fra undersøkelsen viser at folk er mer opptatte av den norske bonden enn noen gang, og vi ønsker å gjøre litt ekstra stas på noen som fortjener det. Derfor er det viktig at så mange som mulig går inn og nominerer matprodusenter de unner litt ekstra oppmerksomhet, sier Brandsrud.

Samme undersøkelse viser at 36 prosent av de spurte har fått et mer positivt syn på bondeyrket etter at krigen brøt ut.

Azure, Gesture, Font

Fakta om Årets unge bonde 2022

  • Initiativtagerne til konkurransen er Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri.
  • I 2022 er det trettende gang Årets unge bonde arrangeres.
  • Vinneren av Årets unge bonde får 20.000 kroner i reisestipend og et gavekort på kr 10.000 fra Felleskjøpet Agri. I tillegg sponser Norske Landbrukstenester avløser på gården inntil en uke.
  • Vinneren kåres under Ny Bonde samlingen i Lillestrøm 12. november.
  • Les mer om Årets unge bonde på nettsiden som finnes her.
  • Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri.

Slik nominerer du:


             


FINALISTER TIL ÅRETS UNGE BONDE 2021:

             

Vision care, Smile, Outerwear, Photograph, White, Sky, Sleeve, Standing, Eyewear

Simon André Simonsen (32) og Jannike Nystøl Simonsen (34)

Agder

Produserer: Melk, kjøtt, driver gårdsbutikk


Simon André  og Jannike har mange jern i ilden, i tillegg til det daglige ansvaret for 140 dyr og en melkekvote på til sammen 300 000 liter.


I 2017 bygget de nytt fjøs for å gjøre melkeproduksjonen enda mer moderne, og paret har flere planer for å utvikle driften ytterligere.


I juni startet de opp egen gårdsbutikk hvor de selger kjøtt fra eget bruk, og andre lokale produkter.


Paret har også samarbeidet med en illustratør om å lage sin egen kolleksjon med gensere og t-skjorter, og inviterer ofte barnehagebarn på besøk for å møte dyrene og lære om bondelivet.


Begge har et sterkt ønske om å bidra til å spre kunnskap om kvalitetene til god og trygg norsk mat.


- Vi ønsker å skape nærhet til produktet og få folk til å bry seg om hvor maten kommer fra. Derfor synes vi det er viktig å drive med litt folkeopplysning. Det er viktig å få frem at dyr som har det godt, gir også gode produkter, sier Simon André.

People in nature, Facial expression, Natural landscape, Smile, Sky, Outerwear, Eye, Green, Plant, Happy

Eirik Østring (28) og Tonje Fjeldstad (30)

Troms og Finnmark

Produserer: Svin, sau, ammekyr


Eirik  (28) og Tonje (30) har rundt 300 vinterfôra sau, en liten ammeku produksjon, og leverer ca. 300 slaktegris i året fra gården sin i Troms.


Samboerparet har gått nye veier for å opprettholde et aktivt husdyrhold året rundt i et område, hvor vintrene ofte kan bli lange og kalde.


Nye spesialtilpassede hytter tilbyr ly slik at 30-40 gris kan gå ute til enhver tid om vinteren. I 2020 fikk grisene for første gang gå ute hele vinteren, med stor suksess.


Om sommeren går både griser og sau utendørs hele sesongen. Familien har også 8 ammekyr pluss ungdyr som går på beite med nofence og hindrer gjengroing i utmarken rundt gården.  


Mesteparten av fritiden bruker Eirik og Tonje sammen med sine to barn på tre og fem år. I tillegg driver de et treningssenter på Finnsnes.  

Smile, Orange, Sleeve, Jacket, Red, Wood

Nora Sandberg (30) og Kristian Kylstad (27)

Innlandet

Produserer: Korn, melk og kjøtt


Nora (30) og Kristian (27) tok begge over hver sine gårder etter sine foreldre. Sammen driver de en av Ringsakers største melkeproduksjoner, med ca. 120 kalvinger i året, i tillegg til 40 kalvinger i Kristians ammekubesetning.


I tillegg til å være travle foreldre til en liten gutt bruker paret mye tid på å satse på bærekraftig matproduksjon. Paret har blant annet investert i nye melkeroboter for å kunne ta bedre vare på dyrene og å utnytte gårdens potensiale til det fulle.


Begge er opptatt av å spre kunnskap om norsk matproduksjon. Nora gjør suksess som ku-influencer på Instagram. Hun formidler hverdagsøyeblikk fra gården, spesielt med tanke på å få flere jenter til å satse på bondeyrket.


For denne innsatsen har hun tidligere blitt belønnet med Innlandets matpris. Hun er også leder i Furnes Bondelag.


- Å være bonde er en utfordrende jobb som du aldri blir utlært i, og vi strekker oss hele tiden etter å bli bedre. I tillegg ønsker vi at gårdsbruket skal bli et godt alternativ som yrkesvei for den unge sønnen vår, sier Nora og Kristian.

Working animal, Human body, Dairy cow, Smile, Sky, Cloud, Plant, Grazing, Fawn

Sofie Høybakk (29)

Møre og Romsdal

Produserer: Melk, kjøtt og gras


Sofie (29) tok over familiegården i 2018, men begynte som avløser allerede da hun var tretten år gammel. Hun produserer først og fremst melk og kjøtt, men også gras. På gården har hun 60 storfe.


- Jeg skulle egentlig ikke bli bonde, men jeg var den eneste i familien som hadde interesse for dyr. Etter økonomiutdanning i London merket jeg at en A4-hverdag på kontoret ikke var noe for meg. Jeg behøver å kunne være ute i friluft. Dyrene betyr mye for meg og det er alltid gøy å skape noe.   


Med sterk vilje og pågangsmot har hun brukt de første årene sine på å renovere båsfjøsen utvendig og oppgradert høstelinja. Dyra går hele beitesesongen fra mai til oktober på innmark og fulldyrka areal, i forskjellige variasjoner.  


Sofie har et stort engasjement for landbruket i regionen sin, blant annet gjennom vervet som styremedlem i Giske bondelag.

Slik nominerer du:


                          

Working animal, Smile, Trousers, Happy

Per Håkon Dalen (34) og Cathrine Grønbech (33)

Nordland

Produserer: Melk, kjøtt, gras

People in nature, Working animal, Outdoor recreation, Cloud, Sky, Mountain, Plant, Highland, Grass, Fawn

Hermund Prestegård (29)

Vestland

Produserer: Melk, storfe, gras

Natural environment, Outdoor recreation, Sky, Vehicle, Shorts, Plant, Tree, Car, Grass, Smile

Jørgen Slettmo (34)

Troms og Finnmark

Produserer: Melk og kjøtt

People in nature, Street fashion, Smile, Plant, Sky, Cloud, Tree, Sleeve, Happy, Grass

Julie Beate Oraug (29)

Viken

Produserer: Oppdrett av verpehøner til eggroduksjon

Performing arts, Smile, Tie, Hat, Entertainment, Curtain

Klaus Finne (31)

Vestland

Produserer: Økologisk frukt og grønnsaker

Interior design, Smile, Table, Human, Fashion, Plant, Sleeve, Hat, Wood

Marte Hillestad (32)

Vestfold og Telemark

Produserer: Jordbær, grønnsaker og gris

Eye, Smile, Gesture, Toddler, Happy

Iver Tyldum (33)

Trøndelag

Produserer: Økologisk melk og korn

Glasses, Smile, Skin, Chin, Hairstyle, Mouth, Temple, Happy, Travel, Jacket

Tom Are (33)

Rogaland

Produserer: Kjøtt og fisk

Facial expression, Motor vehicle, Automotive design, Forehead, Smile, Chin, Hairstyle, Muscle, Beard

Byrge Kalvehagen (26)

Agder

Produserer: Jordbær, korn, mais, bringebær, agurk og griser

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri for å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

Hensikten med kåringen er å finne fram til ledende unge bønder i Norge og kåre den beste blant disse. Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

ÅRETS UNGE BONDE:

             

People in nature, Natural foods, Hand, Plant, Ingredient, Chestnut, Wood, Finger, Nut, Tree
People in nature, Leaf vegetable, Plant, Sky, Cloud, Green, Mountain, Agriculture, Grass
People in nature, Leaf vegetable, Smile, Plant, Shirt, Botany, Farmer, Agriculture, Grass, Tree

Årets Unge Bonde 2020:

”Å drive sin egen gård gir en fantastisk følelse”

les merHard hat, High-visibility clothing, Safety glove, Helmet, Tradesman, Workwear, Building

Felleskjøpets lærlingprogram:

”Å være lærling hos Felleskjøpet er veldig spennende”

les mer


Skarstad gård:

”Jeg er stolt av at McDonald’s bruker mine poteter”

les merNorges Bygdeungdomslag (NBU) er en landsdekkende organisasjon, som ble stiftet i 1946.

Organisasjonen har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser.

Norges Bygdeungdomslag både samler og skaper engasjerte ungdommer, som samles i lokallag for å jobbe sammen for at det skal bli enklere og morsommere å bo i Distrikts-Norge.

Vi er opptatt av å ta vare på og skape nye gode tradisjoner, både i egen organisasjon og ellers. De historiske røttene våre er planta i landbruk- og bygdenæringer, og dette bærer aktivitetene våre preg av.

Les mer på våre hjemmesider.  Norges bygdeungdomslag

McDonald's har helt siden oppstarten i Norge i 1983 vært opptatt av å støtte den norske bonden og å satse på norsk kvalitetsmat. For oss er det viktig å ikke bare være en kunde av landbruket. Vi vil være en samarbeidspartner.

Vi bruker for eksempel kun 100% norsk storfekjøtt, kylling, økologiske egg, poteter og løk – og når sesongen tillater det, norsk salat.

McDonald´s er en av Norges største restaurantkjeder, med 76 restauranter og en årlig omsetning på over 2,2 milliarder kroner. Restaurantene strekker seg fra Kristiansand i sør til Steinkjer i nord. Vi har i dag over 4000 medarbeidere i Norge.

Les mer på våre hjemmesider

McDonald's Norge


             

Felleskjøpet er et samvirke eid av 39 000 bønder. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge.

Felleskjøpet er opptatt å hjelpe norske bønder med å drive bærekraftig, lønnsomt og langsiktig, slik at man etterlater gården i enda bedre stand til neste generasjon.

Vi har som mål å bidra til grønne fremskritt som skaper verdens mest bærekraftige landbruk.

Les mer på våre hjemmesider

Felleskjøpet

             

Arch, Colorfulness, Amber, Line, Orange, Yellow

Årets unge bonde